Základní povely

Základní povely dle příručky Reibert

Achtung! Končit pozor!
Stillgestanden! Pozor!
Rührt euch! Pohov!
Links um! Vlevo v bok!
Rechts um! Vpravo v bok!
Kehrt! Čelem vzad!
In Linie zu einem Glied – zu zwei , drei Gliedern…- angetreten! V řad – dvoj, troj…řad – nastoupit!
In Reihe – zwei, drei Reihen – angetreten! V zástup – dvoj,trojstup nastoupit!
Richt euch! Vyrovnat!
Augen gerade aus! Přímo hleď!
Augen links! Augen rechts! Vlevo hleď, Vpravo hleď!
Abteilung im Gleichschritt /ohne Tritt/ marsch! Pořadovým /pochodovým/ krokem pochodem vchod!
Im Laufschritt marsch! Poklusem v klus!
Halt ! Zastavit stát!
Abteilung rechts, links schwenken! Vlevo, vpravo zatočit!
Präsentiert das Gewehr! K poctě zbraň!
Gewehr ab! K noze zbraň!
Gewehr über! Na rámě zbraň!
Gewehr umhängen! Na řemen zbraň!
Gewehr auf dem Rücken! Na záda zbraň!
Klarmachen zum Kampf, Sturm, Dienst! Připravit k boji, útoku, službě!
Laden, zielen, Feuer! Nabíjet, zamířit, pal!
Mir nach! Vorwärts! Za mnou, kupředu!
Hinlegen! K zemi!
Aufstehen! Vztyk!

Zvukové signály pomocí píšťalky

——— trvající dlouhé přerušované tóny poplach
– – – tři dlouhé tóny nástup
jeden dlouhý tón vpřed nebo útok
– – dva dlouhé tóny stáhnout se
– . jeden dlouhý a jeden krátký tón pravobok stáhnout
. – jeden krátký a jeden dlouhý tón levobok stáhnout
. . – dva krátké a jeden dlouhý tón posun vlevo
– . . jeden dlouhý a jeden krátký tón posun vpravo
. . . . čtyři krátké tóny přeskupit
– . – jeden dlouhý, jeden krátký a jeden dlouhý tón schromáždit u velitele