– Volkssturm informace

Základní historické informace

Dne 25. září 1944, z rozhodnutí říšského kancléře Adolfa Hitlera byli do zbraně povoláni všichni němečtí muži ve věku 16 až 60 let, aby vytvořili Volkssturm, domobranu .

Volkssturm byla německá lidová domobrana, která vznikla nařízením Adolfa Hitlera ze dne 25. září 1944. Byla tvořena civilními osobami mužského pohlaví od šestnácti do šedesáti let. Vyzbrojení, organizaci a výcvik měl na starosti velitel SS Heinrich Himmler.

Tato domobrana byla vyzbrojena lehkými zbraněmi (pušky, kulomety, pancéřově pěsti) a měla pomoci zastavit útok spojeneckých vojsk. Byla vycvičena na provádění protitankových překážek. Posláním Volkssturmu byla ochrana týlových pozicí, železnic, opevnění apod.

Od ledna 1945 byly jeho jednotky vysílány i do prvních linií fronty či k obraně měst.

V českých zemích Volkssturm pomáhal německým bezpečnostním silám v střežení železničních tratí a objektů, v potlačování partyzánského odboje, účastnil se i represivních akcí proti civilnímu obyvatelstvu v oblastech působení partyzánů. V samém závěru války se účastnil bojů proti postupující Rudé armádě, přičemž např. v bojích o Brno, kde žila početná německá menšina, způsobil Sovětům značné ztráty, zlikvidoval několik sovětských tanků.

Volkssturm byl rozdělen do 4 „výzev“ neboli skupin:

I. výzva zahrnovala muže ročníků 1884 až 1924, kteří nebyli naprosto nutní pro válečné hospodářství. Tyto oddíly mohly být nasazeny na jakémkoliv místě, takže např. u Berlína bojovalo mnoho příslušníků Volkssturmu z Rakouska. Těchto domobranců bylo 1 200 000.

II. výzva zahrnovala muže ročníků 1884 až 1924, kteří byli nepostradatelní pro válečný průmysl. Z toho pramení, že tyto oddíly mohly být nasazeny pouze v místě bydliště domobranců. Je proto samozřejmě, že se všichni snažily dostat se do II. výzvy. Těchto domobranců byly 2 800 000.

III. výzva zahrnovala chlapce ročníků 1924 až 1928, poté i 1929, kteří nebyly dosud odvedeni k Wehrmacht či do RAD. V této skupině bylo pouze 600 000 domobranců, byli však vojensky nejhodnotnější, protože se z valné části skládaly z fanatických nacistů indoktrinovaných v Hitlerjugend, kde také již předtím získali nejzákladnější vojenský výcvik.

IV. výzva zahrnovala muže, které předtím všechny komise označily za naprosto neschopné vojenské služby. Byli to např. kardiaci, lidé, kteří prodělali TBC či osoby trpící celkovou tělesnou slabostí. Do této skupiny patřilo 1 400 000 mužů, kteří byli určeni ke strážní a bezpečností službě. Tito domobranci nedostali vůbec žádné zbraně, měli se ozbrojit z vlastních zdrojů, tj. většinou soukromými pistolemi nebo loveckými puškami.

Organizace

Základní organizační jednotkou Volkssturmu byl prapor, vyšší jednotky vytvářeny nebyly. Prapor se dělil na čtyři roty, tři normální a jednu těžkou, která měla být vyzbrojena pěchotními děly. Obvykle však žádná nebyla a tak se roty nerozlišovaly. Každá rota měla čtyři čety, které se dále dělily na tři skupiny (Gruppe).
Prapory Volksturmu byly označeny dvěma čísly oddělenými lomítkem. První značilo číslo župy, druhé číslo praporu v župě. Případné třetí číslo označovalo číslo roty.

Hodnosti a označení

Volkssturm měl pouze pět hodností:
Volkssturmmann – vojín
Gruppenführer – šikovatel
Zugführer – poručík
Kompanieführer – kapitán
Battalionsführer – major

Jejich hodnostní označení bylo podobné jako u SS, ale měly obě výložky stejné a měli na nich žádnou až čtyři stříbrné čtyřcípé hvězdičky.

voolks popis

Uniformy a výstroj

Jednotná uniforma Volkssturmu neexistovala. Zejména jednotky 1. Výzvy byly vybaveny standardními uniformami WH/SS,většina domobranců však žádné uniformy nedostala. Byly označeni buď páskou „DEUTCHE WEHRMACHT“ nebo páskou DEUTSCHER VOLKSSTURM – WEHRMACHT“ a nějakou částí vojenské uniformy, která byla zrovna k dispozici . Rovněž hodnostní označení bylo vidět spíše u jednotek 1. Výzvy.

Část příslušníků III. výzvy samozřejmě bojovala v uniformách HJ. Jiní sice uniformy vyfasovali, avšak mnohdy značně kuriózní – třeba železničářské nebo odkudsi vyhrabané stejnokroje z první světové války, kořistní zahraniční apod.

Zdroje a odkazy na další hodnotné informace