Ostatní sekce

Klub se zabývá i dalšími oblastmi vojenské historie a to zejména z období 30. a 40. let minulého století.Jednotlivý členové vlastní mnoho předmětů umožňující vytvářet i vhodnou dobovou atmosféru.

Díky zájmu jednotlivých členů je vytvořeno několik podsekcí.