Insignie a hodnosti

Wehrmacht insignie

insignie

Barvy zbraní (Waffenfarbe)

Aby bylo možné rozlišit příslušníky jednotlivých typů zbraní, používala německá armáda systém barevného značení. Tyto barvy byly aplikovány zejména na lemovkách výložek a límcových insignií uniforem.

barvy-zbrani

Hodnosti WH a jejich značení

Všechny české ekvivalenty uváděné v této tabulce jsou samozřejmě pouze přibližné. Někdy je nalezení odpovídajícího českého výrazu praktiky nemožné – čs. armáda neměla např. nikdy hodnost „nadvojína“ (Oberschütze). Podobný problém vzniká při pokusu o spárování hodnostního sboru poddůstojníků WH (Unteroffizier-Stabsfeldwebel) s čs. hodnostními sbory rotmistrů a praporčíků. V případě pochybností je samozřejmě možné provést prostý překlad do češtiny, u některých hodností uvádím pro zajímavost obě varianty.

hodnosti-mensi