Historie 46. pěší divize

Jelen46Členové německé sekce našeho klubu slouží u 1.Kompanie 72.pěšího regimentu 46.Pěchotní divize.  (46Inf.Div./Inf.Reg.72/I.Komp.) Zaměřujeme se ztvárňování období 1941 až 1945, respektive tažení na východní frontě.

46 ID FeodosiaTradice

bayr.Infanterie-Regiment 7 – u Inf.Reg.42
östr.Schutzen-Regiment 6 – u 13.a.14.Komp. a u. I./Inf.Reg.72
östr.Feldjäger-Bataillon 1 – u II./Inf.Reg.72
östr.Landeschutzen-Infanterie-Regiment 6 – u III./Inf.Reg.72
östr.Infanterie-Regiment 73 – u Inf.Reg.97
östr.Feld-Kanone-Regiment 22 – u I. a II./Art.Reg.114
östr.Reserve-Artillerie-Division 9 u III./Art.Reg.114
östr.Dragoon-Regiment 13 – u Pz.Abw.Abt.52

Mobilizována

Součást stálé armády v roce 1939.Byla v 1.mobilizační vlně pro útok na Polsko

Fronty:

Polsko 1939
Západní tažení 1940
Tažení na Balkán 1941
Východní fronta 1941-1945

Historie

46.pěchotní divize (Infanterie-Division) byla sformována na konci roku 1938 převážně ze Sudetských rekrutů. Do válečné vřavy se divize zapojila záhy a to při útoku na Polsko. Působila v oblasti jižního polska pod velením Generálmajora Paula von Hase. Pohybovala se a bojovala v oblasti Tschenstochau, Radom, Weichsel, Grabow, Kozienice, Warka,nakonec se zapojila do akcí v okolí hlavního města Varšava.

46.Inf.Div.  byla z počátku roku 1940 držena jako rezerva OKH v Beverungenu a připravovala se na invazi do Francie,která přišla 10.května 1940.  Divize byla z rezerv povolána 13.května 1940 jako součást XXXVIII.Armádního sboru/ 4.Armády/Armádní skupiny B. Bojovala od Sommy až po Loiru.Do kapitulace Francie tak prošla  640 km za 13 dní

Pod 11. Armádou bojovala divize na nejjižnějším křídle armádní skupiny jih (Heeresgruppe Süd) v operacích na Ukrajině v létě 1941 a to jako součást Heeresgruppe Süd generála Hansena.Ve velkých obkličovacích bojích okolo Kyjeva v létě 1941 byla 46.Inf.Div. mezi jednotkami LIV.Armádního sboru (spolu se 73.Iinf.Div.) ženoucími se na Krym.Zde se bojovala  urputných bojích na Velkém Tatarském příkopu na nechvalně známé „Perekopské šíji“

Po 3 dnech těžkých bojů 46.Inf.Div a 73.Inf Div. přešla přes 6 kilometrů zátarasů, zákopů, min a překážek a dostala se k těžce bráněnému městu Armyansk. To umožnilo provést hlavnímu veliteli 11.Armády Mansteinovi 2. fázi ofenzívy.
2. fází operace bylo obsazení Krymského poloostrova XLIX. horskými jednotkami včetně dobře vybavené a motorizované divize SS-LAH (Leibstandarte Adolf Hitler) generála Kublerse.Tyto jednotky se rychle probojovávaly na jih a snažily se prorazit opevněná místa v okolí sovětské hlavní černomořské základny-Sevastopolu. Sevastopol byl dobře  chráněn pevnostmi a jednotky je postupně dobývaly a zajišťovaly tak prostory pro obléhání samotného Sevastopolu.

46.Inf.Div. jako součást XLII. armádního sboru pokračovala na jih a potom okolo pobřeží do Feodosie a ke Kerčskému výběžku.

Generálporučík von Sponeck, velící XLII. Armádnímu sboru, musel odeslat jeho 73. a 170. Inf.Div. k Sevastopolu a tím pádem zůstal na Kerčském výběžku sám se 46. Inf. Div.

V teplotách okolo -30 °C však 3 regimenty 46. Inf. Div. odolaly okamžitému Sovětskému protiútoku.Sověti se pokusili pomocí člunů a mostů překonat zamrzlou úžinu mezi Černým a Azovským mořem. 46. Inf. Div. však musela sáhnout ke svým posledním rezervám. Díky vyvýšenému terénu nad Sevastopolem mohl von Manstein pokračovat ve svých ofenzivních operacích v okolí města. Situace se však stala pro 46. Inf. Div. neudržitelnou a 29.prosince ve 2:30 vtrhli Sověti do Feodosie.

46. Inf. Div. Musela sama bránit téměř 300km dlouhý Kerčský poloostrov (mezi Azovským a Černým mořem). Divize utrpěla ztráty od četných Sovětských protiútoků. Po obou stranách pozice se začínalo Sovětům dařit pronikat obranou a 46. Inf. div. stála tváří v tvář hrozbě, odříznutí od zbytku Krymského poloostrova. 30. prosince velitel Armádního sboru generál Hans von Sponeck* (který se dříve vyznamenal jako velitel 22. Luftlande Inf. Div v Holandsku) požadoval taktické stažení jeho sil z Kerče, na lépe bránitelné pozice v okolí Ak Monai a Feodosie. Manstein odmítl a nařídil mu držet pozice s tím, že mu pošle na pomoc 170. Inf. Div. Sponeck však 46. Inf. Div.okamžitě stáhl, aby ji zachránil před obklíčením.

Divize se tedy stáhla z Kerče a rozmístila se po 120km dlouhém pochodu v okolí Feodosie, s úmyslem zastavit další postup Sovětů dále na západ, což by ohrozilo celou 11. Armádu na Krymu. Když se velitel armádní skupiny Jih, polní maršál von Reichenau dozvěděl o nepovoleném ústupu na Kerči, tak divizního velitele, generálporučíka Himera okamžitě odvolal a všechny regimentní tradice a bitevní řády 46. Inf. Div. byly s hanbou odejmuty. Toto byl jediný potupný rozkaz ve Wehrmachtu během druhé světové války.

V průběhu jen několika týdnů polní maršál von Reichenau zemřel na infarkt a polní maršál Fedor von Bock vzal tento potupný rozkaz zpět. Jedním z jeho prvních činů bylo navrácení ctí a tradic 46. Inf. Div.a svěření jejího velení do rukou generálporučíka Hacciuse. Divize byla nyní určena k obraně Sevastopolu. Sboroí a divizní velitelé byli k von Bockovi loajální, ovšem řadoví vojáci 46.Inf.Div byli uraženi a nespokojeni s oficiální potupou, nezbývalo jim však nic jiného než plnit rozkazy a to dělali dobře.

krym

Krym

Během kampaně roku 1942  působila 46Inf.Div. jižně na Kavkaze. Divizi dobře podporovaly XXXIX. horské jednotky v oblasti regionu Maikop. Od konce roku 1942 byla divize nucena ustupovat do Doněcké pánve, v létě roku 1943 bojovala o Bělgorod. Později se zúčastnila ústupových bojů u Dněpropetrovska, ve kterých utrpěla významné ztráty a byla tak připravena o svoji útočnou sílu. Ustupovala dále s maďarskými jednotkami přes Rumunsko a bojovala jak u Budapešti, tak i na Maďarsko-Slovenských hranicích.

Zánik
Divize se ze Slovenského pomezí přesunula na Jižní Moravu. Bojovala v okolí Brna a Břeclavi. Většina 46. Inf. Div. byla zničena na Vysočině v okolí Havlíčkova Brodu (Deutsch-Brod). Zbytky divize se potom vzdaly Sovětům v květnu 1945

*von Sponeck byl degradován spolu s generálem Himerem na Krymu. Byl popraven 20. července 1944 na rozkaz Himmlerovy RSHA. General Himer nebyl popraven, ale byl degradován a odešel do výslužby. To vše kvůli stažení divize s Kerčského výběžku v zimě 1941. Ústup byl proveden jen za účelem přeskupení a kvůli lepší obranné pozici na západě. Došlo tím ke ztrátě jen velmi malého území a obsazeného jedinou divizí, která byla vystavena přesile a čelila obklíčení a zničení z rukou 2. Sovětské armády (44. a 51).

Tento ústup nebyl nepodobný tomu, který použil sám von Manstein ve velké Don-Dněprovské obranné bitvě 1942-43 když i jemu hrozilo obklíčení a čelil přesile Sovětských sil.
Organizace-Složení Divize

  • Infanterie-Regiment 42
  • Infanterie-Regiment 72
  • Infanterie-Regiment 97
  • Artillerie-Regiment 114
  • Aufklarungs-Abteilung 46
  • Panzerjager-Abteilung 52
  • Pionere-Abteilung 88
  • Nachrichten-Abteilung 76

 

Vojenská služba-Působení během války

Datum jednotky Armáda Armádní skupina Oblast
9.39 IV 10. Armee Süd Südpolen
12.39 Reserve OKH Bad Driburg
1.40-5.40 Reserve OKH Beverungen
6.40 XXXVIII 4. Armee B Dünkirchen
7.40-8.40 VI 4. Armee B Nordwestfrankreich
9.40-10.40 VI 7. Armee C Atlantikküste
11.40-2.41 VI 7. Armee D Atlantikküste
3.41 Reserve 12. Armee Rumänien
4.41-5.41 L 12. Armee Jugoslawien
6.41 Reserve 2. Armee Jugoslawien (anat)
7.41 Reserve OKH Süd Rumänien
8.41-9.41 XXX 11. Armee Süd Pruth, Perekop
10.41 LIV 11. Armee Süd Perekop, Krim
11.41-12.41 XXXXII 11. Armee Süd Kertsch
1.42-8.42 XXXXII 11. Armee Süd Krim
9.42 XXXXII Befh. Krim A Krim
10.42-12.42 XXXXIX 17. Armee A Kaukasus
1.43-2.43 XXXXIX 17. Armee A Kuban
3.43 (Kgr.) 17. and 4. Pz. Armee
4.43 Refitting 1. Pz. Armee Süd Saporoshe
5.43-9.43 XXXX 1. Pz. Armee Süd Isjum
10.43-12.43 XXX 1. Pz. Armee Süd Dnjepropetrowsk
1.44 XXX 6. Armee Süd Kriwoi Rog
2.44 LVII 6. Armee Süd Kriwoi Rog
3.44 (Kgr.) LVII 6. Armee A Kriwoi Rog
4.44 (Kgr.) VII 8. Armee Südukraine Jassy
5.44-7.44 LVII 4. rum. Armee Südukraine Jassy
8.44 (Remnants) LVII 8. Armee Südukraine Karpathen
9.44 Abraham 8. Armee Südukraine Siebenbürgen
10.44 III 6. Armee Süd Ungarn (Puszta)
11.44 IV 6. Armee Süd Ungarn (Budapest)
12.44 LVII 6. Armee Süd Ungarn (Budapest)
1.45 IV 8. Armee Süd Ungarn (Marg. Stellg.)
2.45-3.45 FH (IV) 8. Armee Süd Ungarn (Marg. Stellg.)
4.45 LXXII 8. Armee Süd Ungarn (Gran)
5.45 (Kgr.) XXIV 1. Pz. Armee Mitte Mähren