Základní povely

Pozor ! Smirna !
Pohov ! Volno !
V pravo bok ! Na prá-vo !
V levo bok ! Na lé-vo !
Čelem vzad ! Krů-gom
V řad / dvoj / troj nastoupit ! Atdělénie v adín / dva / tri šerengy
staná-vis !
Nastoupit v zástup / dvojstup ! Atdělénie v adnu / dvě / tri kalóny
staná-vis !
Vyrovnat ! Ravňjájsja !
Upravit se ! Zapráviť sja !
Pochodem v chod ! Šagóm v marš !
Za mnou vpřed ! Atdělénie za mnój, šagóm v marš !
V levo zatočit ! Atdělénie právoje pléčo vperjód !
V pravo zatočit ! Atdělénie lévoje pléčo vperjód !
Zastavit stát ! Atdělénie stoj !
K zemi ! Lažís !
K noze zbraň ! K nó-ge !
K poctě zbraň ! Na kará-ul !
Na rámě zbraň ! Na plé-čo !
Na řemeň zbraň ! Na rjé-meň !
Nabíjet ! Zarjé-žaj
Zamířit ! K lí-cu !
Pal ! Agoň !
Připravit se k boji ! Prigatáviť sja k atáke !
Nasadit bodák ! Primknut štyk !