DRK – Německý červený kříž

drkZkratka DRK znamená Deutsches Rotes Kreuz, nebolí v překladu Německý červený kříž. Tato civilní dobrovolnická organizace byla založena v roce 1864 a následně v roce 1929 byla oficiálně uznána Ženevskými konvencemi. Po převzetí moci Hitlerem se dostala pod kontrolu NSDAP a následně pod Říšské ministerstvo vnitra. Po  konci války byla Americkými denacifikačními dekrety rozpuštěna, aby následně mohla vzniknout znovu, již jako očištěná humanitární organizace.

Sekce klubu DRK ztvárňuje pomocníky (helfer)/ pomocnice (helferin) německého červeného kříže-Deutches Rotes Kreuz  v letech 1936-1945. Někteří členové klubu disponují mužskými uniformami této organizace. Ženské příslušnice DRK jsou tvořeny ne-členkami klubu.

Klub má možnosti nasazení automobilové techniky (s příslušným označením) a také má možnost výstavby polní ošetřovny pro sběr raněných (Krankensammelstelle). V této oblasti spolupracujeme zejména s klubem Kämpferinnen der Wehrmacht.

Fotogalerie k prezentaci DRK sekce