Ostatní sekce

Klub se zabývá i dalšími oblastmi vojenské historie a to zejména z období 30. a 40. let minulého století.Jednotlivý členové vlastní mnoho předmětů umožňující vytvářet i vhodnou dobovou atmosféru.

Díky zájmu jednotlivých členů je vytvořeno několik podsekcí.

  • Volksturm – jednotky 2. a 3. sledu. Varianta uniforma WH nebo jako „civilista s páskou“. [prezentace jednotky Volksturmu I historické informace o Volkssturmu]
  • doboví civilisté – ztvárnění dobových civilistů různého vzhledu (Bavorsko, Sudety nebo neurčitý sedlácký/vesnický styl)
  • partyzánská jednotka – dle požadavku
  • SFK: Sudetendeutsches Freikorps
  • Civilisté z období 20. až 40. let
  • DRK: německý červený kříž v období 2.sv.v. [prezentace jednotky DRK]
  • 1.světová válka: Rakousko Uhersko, Legie na Rusi, Kozáci